Bashlin - Cushion Wrap Pad - 150V – J.L. Matthews Co., Inc.
  • Bashlin - Cushion Wrap Pad - 150V

SKU: 150V

Brand: Bashlin

Type: Cushion Wrap Pad

Bashlin - Cushion Wrap Pad - 150V


$ 115.15


4" Cushion Wrap Pad; Velcro Pad with Cinch Strap

Product Number: 150V